Balet

Pierwszym zaś plonem tych studiów stał się w 1939 roku balet Szczęście, nie najbardziej zresztą udany, zbyt szybko napisany i niedostatecznie pogłębiony w rysunku bohaterów. Ale sławny poprzez jeden ze swych fragmentów, który cieszy się niewyobrażalną wprost popularnością. Przez Taniec z szablami. Nad partyturą baletu Szczęście, dziełem, które Chaczaturian będzie kilkakrotnie jeszcze przerabiał, zastał go wybuch wojny. Spowodowało to przerwę w pracy. Siedziba Związku Kompozytorów Radzieckich stała się główną kwaterą frontu kulturalnego. Przed kompozytorami postawiono zadanie dostarczenia armii i narodowi pieśni wojennych, patrio- * tycznych, odpowiadających potrzebie chwili dziejowej. Powołano komisję muzyki obronnej, która od rana do wieczora przesłuchiwała nadsyłane pieśni, marsze wojskowe i inne tego rodzaju kompozycje. Chaczaturian zasiadał w tej komisji, sam również pisał mnóstwo takich utworów, odwiedzał szpitale pełne rannych, bywał na niektórych odcinkach frontu i wykonywał, czasem nawet osobiście, swoje
pieśni. W tym pierwszym okresie wojny skomponował też muzykę do sztuki Pogodina Kremlowskie kuranty oraz muzykę do filmu Człowiek nr 217.