Całe powyższe rozważanie może się wydać komuś bezprzedmiotowe

Skoro w podręcznikach na daną klasę nauczyciel może znaleźć odpowiednie teksty. Oczywiście nie należy z nich całkowicie rezygnować, nauczyciel jednak nie powinien się ograniczać do tekstów znajdujących się w podręczniku, aby nie popadać w monotonię. Sprawa wyboru tekstów jest w nauce o zdaniu niezwykle ważna. Dobry tekst musi spełniać następujące warunki: gromadzić pewną ilość zjawisk typowych, być wolny od zjawisk osobliwych, które by komplikowały pracę na lekcji. Jeśli np. w tekście przygotowanym na lekcję o podmiocie znajdziemy zdanie Ojciec z matką poszli na spacer, to w zdaniu tym napotkamy zjawisko osobliwe (Ojciec z matką), wymagające osobnego omówienia, co skomplikuje lekcję. Treść przykładów musi być jednoznaczna. Nie możemy więc lekcji o dopełnieniu zacząć np. od zdania Latem i zimą dymią kominy fabryk, gdyż wyrazy latem i zimą mogą wywołać dyskusję, a ta byłaby przedwczesna. Nie należy oczywiście unikać zjawisk osobliwych, gdyż spotkamy je często w języku żywym. Możemy jednak wprowadzać je dopiero wtedy, gdy uczniowie przyswoją sobie wiadomości o zjawiskach typowych. Szczególnie na lekcjach powtórzeniowych powinniśmy podawać uczniom do analizy teksty trudne, w których wystąpią zjawiska osobliwe. W takich wypadkach możemy nawet doprowadzać do żywej dyskusji uczniów. Rozważania takie są bowiem bardzo korzystne dla rozwoju myślenia.