CELE I ZADANIA NAUCZANIA ORTOGRAFII

Nauczanie ortografii w szkole ma doprowadzić uczniów klas I—VII do poprawnego wypowiadania się w piśmie w zdaniach zapisanych bez błędów ortograficznych. Wynik ten należy osiągnąć w skali masowej w ciągu siedmiu lat nauczania. W okresie tym należy zaznajomić młodzież z normami ortograficznymi, a przez odpowiednio zorganizowany proces nauczania doprowadzić do praktycznego ich stosowania. Nie jest to łatwe zadanie. Stan ortografii w szkole podstawowej jest ciągle niezadowalający. Specjalne badania przeprowadzone przez pracowników Instytutu Pedagogiki w roku 1950 w kilkudziesięciu szkołach podstawowych, jak też nowsze badania CODKO opublikowane w kilku czasopismach wskazały, że stopień opanowania umiejętności» poprawnego pisania jest ciągle niepokojący. Duży procent absolwentów klas VII nie osiąga właściwego poziomu, pisze nieudolnie i nieortograficznie. Stan taki jest poważną przeszkodą w przejściu na wyższy stopień nauczania i wymaga sprawniejszego opanowania środków, które pozwoliłyby podnieść poziom umiejętności pisania w szkole.