Czeski dyrygent

Prawykonanie przez orkiestrę smyczkową Rosyjskiego Towarzystwa Muzycznego pod batutą czeskiego dyrygenta, osiadłego od 1861 roku w Petersburgu, Edwarda Naprawnika (1839—1916), odbyło się 18 (30) października 1881 roku. Dostępne mi źródła pisane nie wymieniają sali, w której ten koncert się odbył. Mimo pomocnej akcji Instytutu Kultury Radzieckiej w Warszawie, którego personel biblioteczny przez długie godziny starał się odnaleźć odpowiednie źródła, miejsca tego nie udało mi się definitywnie ustalić. Po, konsultacji z zamieszkałymi w stolicy muzykami, wychowankami Konserwatorium Leningradzkiego: docent Iriną Sijałową- -Vogel i jej matką, również absolwentką tej uczelni, ustaliłem jedynie, że mógł to być albo pałac Mi- chajłowski, dzisiejsze Muzeum Rosyjskie w Leningradzie (udzielany chętnie na imprezy Rosyjskiego Towarzystwa Muzycznego przez wielką księżną Helenę Pawłowną, współzałożycielkę i protektorkę tej instytucji), albo też sala w tzw. Domu Demidowa nad Newą, gdzie od 1868 roku mieściło się Konserwatorium Rosyjskiego Towarzystwa Muzycznego.