Druga lekcja powtórzeniowa

Na podstawie tematu „Przecinek w zdaniu pojedynczym rozwiniętym” możemy, powtarzając wiadomości o zdaniu, utrwalać jednocześnie reguły dotyczące stawiania przecinków w zdaniu pojedynczym. Lekcje powtórzeniowe powinny być zawsze skupione dokoła jakiegoś tematu i nie należy ograniczać się do mechanicznego powtarzania wiadomości. Powinny one prowadzić do usystematyzowania i pogłębienia przerobionego materiału. Dla przykładu weźmy pod uwagę tok lekcji powtórzeniowej, przeprowadzonej na temat „Rodzaje określeń w zdaniu pojedynczym rozwiniętym”. Celem tej lekcji będzie nie tylko przypomnienie i uporządkowanie wiadomości o określeniach w zdaniu, ale także wyrabianie nawyków świadomego posługiwania się w mowie codziennej wyrazami określającymi. Punktem wyjścia może być praca domowa uczniów pt. „Opis wycieczki do lasu”. Odczytanie kilku wypracowań rozpocznie dyskusję na temat roli określeń w zdaniu. Za pomocą pytań nauczyciel pogłębi wiadomości o przydawkach. Okaże się, że jedne z nich (przymiotne) określają jakieś cechy lub właściwości, tkwiące w określanych przez nie przedmiotach, inne natomiast wskazują na przynależność przedmiotu do czegoś lub do kogoś. Jeśli klasa jest zdolna, można się też pokusić o omówienie stylistycznych wartości przydawek. Przydawki powinny wyrażać cechy charakterystyczne danego przedmiotu i nagromadzenie zbyt wielu przydawek przy wyrazie nie przyczynia się do jego lepszego określenia.