Elementy narodowe

Chaczaturian zaś, jak już wcześniej wspomnieliśmy, jako kompozytor interesował się zawsze folklorem i twórczą transformacją elementów narodowych. Jego ideologia artystyczna pasowała więc do nastawienia Związku Kompozytorów Radzieckich jak ulał. W postawie Chaczaturiana nie było nic z karie- rowiczostwa, był to po prostu wybór jego serca. Jak dalece potrafił wiązać swe kompozytorskie myślenie z folklorem ojczystym, świadczy fakt, że zdarzyło mu się w jednym z regionów Armenii, na koncercie poświęconym twórczości ludowej, usłyszeć w wykonaniu ludowego śpiewaka, tzw. aszuga… własną pieśń z muzyki do filmu Pepo! Wykonawca był przeświadczony, że śpiewa pieśń ludową. Na marginesie dodajmy, że ów film Pepo był pierwszą pru- dukcją utworzonej w Erywaniu w 1922 roku wytwórni filmowej Armenkino. A Chaczaturianowi częsta przypadał zaszczyt otwierania, rozpoczynania, inaugurowania swoją muzyką.
Folklor nigdy nie przestał być źródłem inspiracji Chaczaturiana. Podejmuje on długie podróże, notuje liczne pieśni i tańce ludowe, kontaktuje się z ludowymi artystami. Okres tych prac badawczych kompozytor nazywał swoim drugim konserwatorium.