Hobbit 3 cda

Ile jest w życiu ludzi urazów psychicznych na temat nieudolnych wystąpień publicznych wynikających z braku umiejętności językowych. Nie tyle brak treści, ile brak sprawności językowej jest często przyczyną na przykład niezabierania głosu w dyskusjach. Sprawność językowa przyczynia się do wyrobienia ogólnej kultury człowieka i zwiększa osobiste powodzenie jednostki i jej wpływ na ogół. Mowa dobrze opracowana pod względem gramatyczno-logicznym, estetycznym i retorycznym staje się doskonałym narzędziem działania społecznego i politycznego. Nauka o języku kształci jednak nie tylko takie cechy charakteru, jak poczucie własnej wartości, zdolności społecznego oddziaływania. Dobrze prowadzone lekcje gramatyki wyrabiają również systematyczność, dokładność w obserwacji i konsekwencję w postępowaniu. Są to cechy charakteru, które chętnie widzimy u naszej młodzieży.