Humoreska Ges-dur

W dorobku Dworzaka figuruje łącznie dziewięć utworów fortepianowych, zatytułowanych przezeń Humoreskami. Najwcześniejsza jest Humoreska Fis-dur, bez liczby opusowej, napisana w 1884 roku. W Katalogu tematycznym Dworzaka jest to pozycja 138.
Pozostałych osiem humoresek na fortepian solo ukazało się drukiem w wydawnictwie Fritza Sim- rocka w Berlinie w roku 1894. Pierwsze pomysły tych utworów zrodziły się jeszcze w latach 1892— —1893 podczas pobytu kompozytora w Ameryce. Dworzak pisał o nich stamtąd jako o planowanych Nowych tańcach szkockich. Ostateczną ich wersję opracował w okresie od 7 do 27 sierpnia 1894 roku w swojej letniej posiadłości Yysokń. Tytuł Humoresky wypłynął dopiero podczas pertraktacji z wydawcą. Światową sławą cieszy się siódma humoreska tego zbioru, w tonacji Ges-dur. Kompozytor oznaczył tempo przebiegu utworu jako Poco lento e grazioso (dość wolno, z gracją). Rękopis tej niezwykle popularnej kompozycji nosi datę 16 sierpnia 1894. Choć prościutkie i natychmiast wpadające w ucho motywy melodyczne Humoreski Ges-dur wydają się , poczęte w jednym rzucie, w porywie błogosławionego natchnienia, uważna analiza wykazuje, że Dwo- rzak wymyślił tu zaledwie jeden nowy temat, ów pierwszy, Leggiero, rozpoczynający cały utwór.