Impresjonizm

Ogromne wrażenie wywarła na nim twórczość Debussy’ego i Ravela. Impresjonizm wywarł niewątpliwy wpływ na stylistyczne ukształtowanie się jego pierwszych utworów. Od większości swych kolegów z. technikum Chaczaturian był znacznie starszy. Ukończył tę uczelnię, odpowiadającą polskim liceom muzycznym, w wieku 26 lat. Studia postanowił kontynuować w Konserwatorium Moskiewskim (które znów odpowiadało naszym dzisiejszym uczelniom wyższym^ i tak jak sobie był wymarzył, dostał się do klasjr cenionego kompozytora i pedagoga, Mikołaja Mias- kowskiego (1881—1950), świeżo zaangażowanego z Leningradu. Charakterystyczne, że mimo bliskich kontaktów z Towarzystwem Muzyki Współczesnej, w którego kręgach fascynowano się awangardą europejską, Chaczaturian nie włączył się w ten nurt jako kompozytor. Jego dążenia twórcze ukierunkowane były od początku na styl narodowy. Już pierwsze jego większe dzieło, Suita taneczna na orkiestrą (1932), było po prostu opracowaniem ludowych armeńskich^ rytmów tanecznych. A jednak te próby od razu budzą zainteresowanie. Trio fortepianowe z klarnetem i skrzypcami (1932) usłyszał kiedyś, bawiący z wizytą u prof. Miaskowskiego, Sergiusz Prokofiew (1891—1953). Poprosił o przesłanie nut do Paryża i zorganizował tam wykonanie utworu. W tym samym okresie powstała fortepianowa Toccata Chaczaturiana, pierwszy jego utwór, któremu przeznaczona była światowa sława.