Kompozytor pieśni

Choć poza granicami ZSRR Alabjew znany jest prawie wyłącznie jako kompozytor sławnej pieśni Słowik, przypomnieć warto, że pozostawił on po sobie dorobek bogaty i wszechstronny, obejmujący dwie symfonie, cztery uwertury koncertowe, szereg pozycji muzyki kameralnej i fortepianowej, opery, wodewile, balet, muzykę teatralną, około stu dwudziestu utworów chóralnych i sto sześćdziesiąt pieśni. Romans Sołowiej (Słowik) powstał w oparciu o tekst barona Antona Delwiga (1798—1881), poety rosyjskiego z najbliższego otoczenia Puszkina (znał go także i bywał w jego salonie literackim w Petersburgu Adam Mickiewicz), autora m. in. licznych pieśni i romansów w ludowym stylu rosyjskim. Dokładna data napisania Słowika przez Alabjewa jest, na podstawie dostępnych w Warszawie źródeł, niemożliwa do ustalenia. W każdym razie romans ten powstał przed 1825 rokiem, z tego bowiem właśnie roku pochodzi już III Kwartet smyczkowy G-dur Alabjewa, którego, część trzecia, Adagio, wykorzystuje temat Słowika. Także wiek autora tekstu, barona Delwiga, sugerować mógłby, że romans był napisany nie wcześniej niż w latach 1810—1820. Drukiem utwór ukazał się w Moskwie w 1827 roku.