Lawenda wąskolistna rozstawa

Nauka gramatyki badając je powinna posługiwać się tokiem indukcyjnym. Znaczy to, że zjawiska należy obserwować, opisywać, zestawiać i drogą umiejętnego wnioskowania dochodzić do uogólnień, do poznania prawideł gramatycznych. Tok indukcyjnego myślenia w nauczaniu gramatyki ma cel poznawczy. Na początku pracy lekcyjnej wysuwamy zagadnienie. Poszukiwanie jego rozwiązania staje się wyznacznikiem opracowania nowego materiału lekcyjnego. Z analizy tego materiału wyprowadzają uczniowie wnioski i ujmują je w sfądach. W ten sposób następuje rozwiązanie postawionego zagadnienia. Myślenie indukcyjne, stosowane na lekcjach gramatyki, uczy wychowanka analizy i syntezy oraz wnioskowania i tworzenia sądów. Im dokładniej i lepiej przeprowadzimy badanie poszczególnych faktów językowych, im więcej wysiłku i czasu przeznaczymy na analizę zebranego materiału, tym łatwiej będzie nam dojść do uogólnień i poznania praw językowych.