Lekcje związane z nauką o odmianie wyrazów

W przeciwieństwie do poświęconych ich budowie i znaczeniu, często nudzą młodzież. Nauczyciel powinien fakt ten brać pod uwagę, kiedy obmyśla tok lekcji. Do ożywienia jej mogą przyczynić się interesujące teksty, dobór przykładów, które powinny być zawsze typowe i wyraźne. Gdybyśmy na przykład chcieli pokazać uczniom różnicę między końcówkami i : y i dla ilustracji użyli przykładów sąsiedzi, ploty, to uczniowie mogliby dojść do fałszywego wniosku, że użycie jednej lub drugiej końcówki zależy tu od dźwięczności lub bezdźwięczności wygłosowej głoski tematu. Należy zatem jako przykładów użyć rzeczowników, w których dobór końcówek zależy od znaczenia (-/ dla męskoosobowych, -y dla niemęsko- osobowych), a w których nie występuje żadna różnica fonetyczna. Można tedy użyć następujących szeregów przykładów: chłop : chłopi, snop : : snopy, sąsiad : sąsiedzi, sad : sady, kat : kaci, kot : koty, : Sas : Sasi, las : lasy. Przy analizie tych zjawisk nie należy w sposób zbyt drobiazgowy pokazywać całości zagadnienia. Na tym poziomie nauczania musimy bowiem ograniczyć się tylko do zjawisk i faktów podstawowych i typowych.