Menuet

Luigi Boccherini, wybitny przedstawiciel epoki klasycznej w muzyce europejskiej, przyszedł na świat w Lucce 19 lutego 1743 roku jako syn Leopolda, śpiewaka i w jednej osobie kontrabasisty miejscowej kapeli miejskiej. Po wstępnej nauce u Domenica Vanucciego w seminarium arcybiskupim, w wieku 13 lat debiutował jako wiolonczelista. Początkowo pracował w tym samym charakterze w ojcowej kapeli oraz w zespole teatralnym, potem na propozycję przyjaciela, utalentowanego skrzypka Filippa Manfrediego (1737—1799), począł wieść żywot wędrownego wirtuoza. Obaj przemierzali z koncertami Italię wzdłuż i wszerz, póki poprzedzająca ich sława nie utorowała im w 1767 roku drogi do Paryża. Protektora znaleźli w muzykalnym baronecie angielskim Williamie Bagge, który wprowadził ich do najbardziej ekskluzywnych kręgów artystycznych metropolii. Boccherini odniósł w Paryżu sukces także jako kompozytor. Wydawcy: Ve- nićr i La Chavardiere, prześcigali się w sztychowaniu coraz to nowych jego utworów.W 1769 roku obaj przyjaciele za radą posła hiszpańskiego udali się do Madrytu, gdzie koncertowali na dworze Karola III Burbona i jego małżonki Marii Amalii, córki króla Polski i elektora Saksonii Fryderyka Augusta III. Boccherinim zainteresował się infant Don Louis i zaangażował go na swego nadwornego wiolonczelistę i kompozytora.