Między dwoma zdaniami może zachodzić związek bardziej spoisty lub bardziej luźny

Wystarczy podać dla przykładu dwa zdania: Wre taniec, brzmi muzyka. Gdy przyjedziesz do Krakowa, przyjdź mnie odwiedzić. W takich zdaniach ujawni się wyraźnie różny stopień wzajemnego powiązania. W pierwszym wypadku mamy do czynienia z dwoma zdaniami zupełnie luźno z sobą związanymi, możemy je zestawić w jedno lub oddzielić kropką. W drugim przykładzie jedno zdanie zależy wyraźnie od drugiego, jedno zdanie określa drugie. W ten sposób ustalimy podział zdań złożonych na złożone współrzędnie i podrzędnie. W rozróżnianiu zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych musimy być jednak bardzo ostrożni, aby znów nie wystąpiły tu sytuacje dwuznaczne. Ostrożność ta jest potrzebna przede wszystkim w doborze przykładów. Powinny to być przykłady jednoznaczne. Za podstawę podziału zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych nie należy tu brać często stosowanej definicji: zdanie współrzędnie złożone to zdanie, które składa się z dwóch zdań niezależnych od siebie. Już bowiem przykład Jestem chory, więc nie pójdę do szkoły może doprowadzić do kolizji z podaną definicją zdania złożonego. Wymienione zdanie jest zdaniem współrzędnie złożonym, ale obydwa zdania nie są od siebie niezależne.