Moda i duch epoki

Ludzi tych, zarówno teoretyków, jak i praktykujących muzyków i autorów, łączyło zgodne z modą i duchem epoki umiłowanie sztuki antycznej. Jednym zaś z konkretnych celów, jaki sobie postawili, było wskrzeszenie widowisk starożytnego teatru Greków i Rzymian. Celu tego nie udało się im osiąg- „ nąć (i zapewne nie uda się to już nikomu), aliści „produktem ubocznym” ich studiów stała się… opera. Właśnie bowiem Camerata florencka przeszła do historii jako inicjatorka tego nowego gatunku muzycznego. I właśnie we Florencji odbyła się 21 stycznia 1599 roku pierwsza w dziejach premiera operowa: Daphne z tekstem Otta via Rinuncciniego i muzyką dwu innych członków akademii, Jakuba Peri i Jakuba Corsi. W następnym, 1600 roku, powstały już trzy dzieła tej nowej formy, przy czym, obok dwóch uprzednio wymienionych twórców, spróbowali swoich sił inni członkowie Cameraty: poeta Gabriel Chiabrero i kompozytor Giulio Caccini. Caccini interesuje nas specjalnie jako twórca światowego przeboju Amarilli mia bella. Oto kilka informacji biograficznych jego dotyczących. Potocznie nazywano go Giulio Romano (Juliuszem Rzymianinem), urodził się bowiem około 1550 roku w rzymskiej Tivoli.