Najwięcej trudności sprawi nam omówienie związku przynależności

Odpowiedni tekst, w którym znajdą się zdania z przysłówkami (np. Pisz zadanie starannie! Siedź prosto! Ucz się pilnie!), zwróci uwagę uczniów na to, że wyrazy mogą się łączyć z sobą w inny jeszcze sposób. Związek taki wystąpi wtedy, gdy jeden z wyrazów będzie wyrazem nieodmiennym. Mamy wtedy do czynienia ze związkiem przynależności. Omówiliśmy tu szereg trudniejszych tematów. Uwagi te należy uzupełnić jeszcze stwierdzeniem, że uczniowie już w klasie V powinni dobrze opanować technikę stawiania pytań, następnie muszą umieć wyróżniać w zdaniu grupę podmiotu i grupę orzeczenia, trafnie odnajdywać związki wyrazów. Nie zapomnimy też o zjawiskach poprawnościowych i stylistycznych. Pierwsze mogą wystąpić przy omawianiu związku zgody między podmiotem a orzeczeniem, będzie wówczas sposobność do zwalczania błędów typu: Uczennice pisali. Zjawiska stylistyczne dotyczą wprowadzania większej ilości określeń, przechodzenia od zdań nierozwiniętych do rozwiniętych, a więc sposobów bogacenia naszej mowy.