Należy mówić poprawnie

Słysząc np., że uczniowie, zapewne pod wpływem środowiska domowego, używają zwrotów odmówi się od czego lub rozpracować plan godzin, możemy to poprawiać i tłumaczyć doraźnie, że należy mówić poprawnie wymówić się od czego i opracować plan godzin. Natomiast gdy będziemy mieli lekcję o budowie słowotwórczej czasownika, to specjalnie zwrócimy uwagę na tworzenie się pochodnych czasowników za pomocą właściwych przyrostków nadających pożądane znaczenie czasownikowi. Przedstawiając znaczenie przedrostkó\y za i ob wykażemy na przykładach, że mówi się nie zaniżać poziom pracy, lecz obniżać poziom pracy itp. Gdy w klasie VII pojawią się częste błędy językowe, dotyczące użycia imiesłowów zakończonych, to mimo że w klasie VII nie ma w programie lekcji o imiesłowach współczesnych i uprzednich, należy przeprowadzić lekcję całogodzinną, poświęconą teoretycznemu omówieniu roli i funkcji tych imiesłowów, a przede wszystkim ćwiczeniom poprawnościowym wdrażającym w poprawne używanie tych imiesłowów. Właściwe ich stosowanie należy wówczas zestawić z błędami zauważonymi u uczniów. W ten sposób uczniowie ustalą poprawną postać imiesłowów i zasady właściwego ich użycia oraz pogłębią swoją krytyczną postawę względem popełnianych błędów.