Nauczyciel omówi okolicznik

Dużą pomocą może stać się tu przygotowana na lekcję tablica, na której w odpowiednich rubrykach wypiszemy pytania, jakimi pytamy o okoliczniki, dalej rodzaje okoliczników, sposoby ich określenia, wreszcie związki, które one tworzą. W podobny sposób należy opracować pozostałe okoliczniki, tj. czasu, sposobu, przyczyny i celu. Z pomocą przyjść nam tu może tabela 227 w pracy Janiny Żlabowej. Rubrykę piątą tej tabeli pozostawiamy celowo pustą. Będziemy ją wypełniali trafnie dobranymi przez dzieci przykładami. Z kolei nauczyciel przeprowadzi za pomocą ruchomych pasków papieru ćwiczenie, które ma wykazać, jak bardzo potrzebne są okoliczniki w naszej mowie. Każmy uczniom spróbować ułożyć opis wycieczki, w którym nie będzie ani jednego okolicznika. Uczniowie przekonają się, że bez tego rodzaju środków określających nie potrafimy takiego opisu sporządzić. Jako zadanie domowe nauczyciel poleci uczniom wykonać, w zeszytach tablicę na wzór tej, którą posługiwali się na lekcji, przy czym rubrykę piątą wypełni uczeń własnymi przykładami.