Nauczyciel powinien czuwać

Uczniowie na lekcji sami wyprowadzali uogólnienia i wnioski. Sformułowanie twierdzenia i definicji gramatycznej w podręczniku służy tylko do utrwalenia danej wiadomości. Uczniowie dzięki temu mogą skonfrontować uogólnienie, do którego doszli na lekcji, z tekstem istniejącym i podanym w podręczniku. Definicja podana w podręczniku jest zgodna z prawdą naukową, tj. z wynikami badań językoznawców. Jej sformułowanie jest dostosowane do psychicznych możliwości dziecka. Zależy nam przecież na tym, by sformułowanie było dostępne i ułatwiało zrozumienie zjawiska oraz jego zapamiętanie. Ważna jest przy tym sprawa terminologii gramatycznej. Wszystkie książki do nauczania gramatyki stosują ogólnie przyjętą terminologię. Podręcznik posiadający jednolitą terminologię ułatwia nauczycielowi poprawne stosowanie terminów gramatycznych. Nauczyciel wykorzystuje podręcznik w opracowywaniu lekcji, zwłaszcza w zakresie doboru materiału językowego przeznaczonego do analizy, jak również ćwiczeń utrwalających i sprawdzających. Uczeń winien być pouczony przez nauczyciela, jak korzystać z podręcznika, co jest w nim najważniejsze, jak dobierać materiał językowy, co jest przede wszystkim warte zapamiętania i nauczenia się.