Oddzielanie cząsteczek formujących i określanie ich funkcji

W wyrazach pochodnych doprowadzi w następnej jednostce lekcyjnej do zbadania miejsca, jakie zajmują te cząsteczki w wyrazach. Porównanie szeregu wyrazów kolejarz, ślusarz, stolarz, lotnik, ogrodnik z wyrazami przedpokój, przedmieście, przedmowa doprowadzi do wniosku, że cząstki, formujące albo poprzedzają podstawę słowotwórczą, albo znajdują się w końcowej części wyrazu. Uczniowie nauczą się odróżniać te cząstki, nazywając jedne przedrostkami, drugie przyrostkami. Różnią Się one od siebie tylko miejscem w wyrazie, ich funkcja bowiem jest jednakowa: jedne i drugie nadają wyrazom jakieś nowe znaczenie. W ramach następnej lekcji omówimy znaczenie przyrostków. W wyrazach malarz, stolarz, robotnik, urzędnik, wózek, domek wyodrębnimy je i zastanowimy się, jaką spełniają rolę w wyrazie. Zbadanie znaczenia wyrazów wykaże, że każdy z tych przyrostków spełnia jakąś rolę. Jedne z nich (-arz, -nik) tworzą wyrazy oznaczające zawód mężczyzny, inne (-ek) nadają wyrazom charakter zdrabniający, pieszczotliwy. Przy opracowaniu tej lekcji musi się nauczyciel oprzeć na bogatym materiale  słownikowym, uczniowie bowiem powinni poznać kilkanaście najbardziej typowych przedrostków i przyrostków.