ORGANIZACJA PRACY I JEJ FORMY

Staranne przygotowanie się nauczyciela do lekcji decyduje o jej powodzeniu i wynikach. Przy nauce o wyrazie najważniejszym momentem pracy nauczyciela poprzedzającej lekcję jest trafny dobór tekstu, na którego podstawie wprowadzi on zagadnienie i który później stanie się podstawą pracy uczniów. Będzie ona polegać na obserwacji nowych zjawisk i ich analizie, a następnie na wysnuwaniu odpowiednich wniosków. Pożądaną jest rzeczą, by tekst przygotował sam nauczyciel. Można oczywiście posługiwać się także tekstami znajdującymi się w podręczniku, ale wówczas tworzy się pewien szablon. Uczniowie przyzwyczajają się do jednolitego schematu lekcji, która rozpoczyna się od polecenia otwarci^ książek .i odczytania odpowiedniego ćwiczenia. Często uprzedzają wówczas nauczyciela i wcześniej zaznajamiają się z treścią ćwiczeń, co sprawia, że lekcja staje się dla nich mniej zajmująca. Natomiast tekst przygotowany przez nauczyciela dzięki trafnej aktualizacji może stanowić moment atrakcyjny. Z gotowych ćwiczeń, które znajdują się w podręczniku, powinien natomiast nauczyciel korzystać w utrwalającej części lekcji lub też oprzeć na nich pracę domową ucznia.