Orkiestra dęta

Następnie Chaczaturian uczęszczał do szkoły handlowej i udzielał się w tamtejszej orkiestrze dętej, kierowanej przez surowego, ale fachowego muzyka polskiego, niejakiego Gąsiorowskiego. Chłopiec grał w tym zespole na rogu, szybko awansując z najłatwiejszego trzeciego głosu do najbardziej odpowiedzialnego pierwszego. Jak sam wspomina, próbował często samowolnie „upiększać” wyznaczone sobie partie instrumentalne, czym wywoływał irytację profesora. Kiedy jednak skomponował kiedyś walca, Gąsiorowski opracował ten utwór na orkiestrę i wykonał go ku ogólnemu zadowoleniu młodocianego kompozytora, jego kolegów, ciała profesorskiego szkoły, tudzież rodziców. Choć muzyka zajmowała w życiu Arama coraz więcej miejsca, na razie nie myślał o niej jako o zawodzie. Chciał zostać inżynierem albo lekarzem. Nie odstąpił od tych planów nawet wtedy, kiedy w 1919 roku usłyszał po raz pierwszy w życiu operę Abesa- lom i Eteri klasyka gruzińskiego Zachara Paliaszwili (1871—1933) i gdy to pierwsze spotkanie ze sceną muzyczną stało się dlań prawdziwym olśnieniem. Dalsza kariera Chaczaturiana wiąże się nierozerwalnie z historią jego ojczyzny. Pod koniec 1920 roku w krajach zakaukazkich wybuchła rewolucja kierowana przez znanych przywódców bolszewickich: Kirowa, Ordżonikidze i Mikojana. 29 listopada 1920 roku powstała Republika Armeńska, trzy miesiące później — Republika Gruzińska.