Sztućce zauner

W artykule pt. Cele nauczania gramatyki języka ojczystego oraz w Dydaktyce nauki o języku zwrócił on uwagę, że występujące w mowie potocznej usterki gramatyczne dotyczą tylko nielicznych i łatwo uchwytnych szczegółów systemu głosowego, deklinacji i koniugacji oraz składni rządu i zgody, wątpliwości odnoszą się natomiast przede wszystkim do słownictwa i frazeologii. Stąd wniosek, że należy uwzględniać w nauczaniu gramatyki tylko tyle wskazówek normatywnych, ile ich naprawdę potrzeba, poza tym zaś traktować naukę o języku w…

Read More

Celosia caracas pielęgnacja

Gramatykę nadal pojmowano jako naukę normatywną zawierającą szereg prawideł, definicji, wzorów i wskazówek. Taki ton panuje jeszcze w używanej powszechnie w drugiej połowie XIX w. gramatyce Szkolnej Małeckiego. Jest ona ostatecznym ukoronowaniem normatywnego kierunku w gramatyce języka ojczystego. Autor jej bowiem tak określa cel nauczania gramatyki: „Za nieodzowny warunek i zarazem najpewniejszy sposób nauczenia się językiem jakim mówić i pisać poprawnie, uważać należy obeznanie się z zasadami, jakimi się ten język we wszystkich potrzebach i…

Read More

72 godziny cda

Nauczanie gramatyki języka ojczystego w pełnym tego słowa znaczeniu rozpoczęło się w szkole polskiej w XVIII wieku. Zasadniczą rolę odegrała w tej dziedzinie Gramatyka dla szkól narodowych Onufrego Kopczyńskiego, której pierwsze dwa tomiki wydane zostały w 1778 r. z aprobatą Komisji Edukacji Narodowej z dnia 2 października tegoż roku. W latach 1780—1850 osiągnęła ona ok. 70 wydań. Wychowały się na niej dwa polskie pokolenia, działające intelektualnie we wspomnianym wyżej okresie. Gramatyka Kopczyńskiego miała charakter normatywny. Pod…

Read More
1 45 46 47