Polonez A-dur

Polonez A-dur nosił dawniej przydomek Triumfalnego, nazywano go także Koronacyjnym. Dziś starczy powiedzieć krótko: Polonez A-dur, aby na całym świecie wiedziano, że chodzi o muzykę Chopina, a także o jakiś jedyny w swoim rodzaju symbol polskości. Symbol ulotny, boć to przecież tylko dźwięki w zakamarkach pamięci ludzkiej zapisane, ale przy tym jakże trwały, jeśli okazał się silniejszy ponad wieki!…
Od narodzin poloneza minęło już lat sto kilkadziesiąt. Utwór powstał prawdopodobnie w Paryżu przed listopadem 1838 roku, to jest przed wyjazdem Chopina na Majorkę z George Sand i jej dziećmi. Pewności co do tego nie ma, bo ukończenie kompozycji nie było przez Chopina datowane, a rękopis roboczy — zaginął \ Czy pan Fryderyk pracował nad ostateczną redakcją jeszcze na Majorce, w swojej klasztornej celi w Valdemosie — nie wiadomo., Kiedy 22 stycznia 1839 roku pisał stamtąd do zaprzyjaźnionego fabrykanta fortepianów i wydawcy Camille’a Pleyela, dziękując mu za przesłanie pianina , które — jak twierdzą tubylcy — do dziś dnia tam stoi, oferował mu między innymi do wydania dwa polonezy, dodając w nawiasie: „z których Pan zna jeden, A-dur”.