Polonez As-dur

Szczytem polonezowej twórczości Chopina był Polonez As-dur op. 53. Kompozytor nie datował swego rękopisu i dlatego nie wiemy dokładnie, kiedy utwór powstał. Możemy się tylko domyślać, że stało się to między 21 lutego a 15 grudnia 1842 roku. Skąd te daty? Otóż 21 lutego 1842 roku Chopin dał, wraz ze sławną śpiewaczką Pauli- ną Viardot, koncert w sali Pleyela w Paryżu. Znamy program tego występu i Poloneza As-dur w nim nie było. Raczej trudno uwierzyć, żeby Chopin, mając w zanadrzu dzieło tak porywające, nie zagrał go publicznie. A więc polonez nie był jeszcze chyba napisany. Druga natomiast data, 15 grudnia tego samego roku, to znów data z listu Chopina do firmy wydawniczej Breitkopfa i Härtla w Lipsku. Kompozytor oferował tu Poloneza As-dur do wydania drukiem za honorarium w wysokości 500 franków. Możemy więc czas powstania Poloneza As-dur określić, oczywiście tylko orientacyjnie, między lutym a grudniem 1842 roku. A że od około 9 maja do około 17 października Chopin przebywał w No- hant u George Sand, możemy, dalej uściślając, przypuszczać, że Polonez As-dur powstawał i w Paryżu, i w Nohant.