Pomoce naukowe

Pomoce naukowe do gramatyki są konieczne, ułatwiają one bowiem naukę i pomagają w utrwaleniu materiału. Należy jednak w ich stosowaniu zachować pewien umiar, pomoce naukowe nie mogą utrudniać nauki przez zbytnie absorbowanie uwagi ucznia. Często nauczyciel wykonuje lub stosuje pomoc naukową ze względów czysto formalnych, często jest ona zupełnie niepotrzebna i odciąga tylko uwagę uczniów od właściwego zjawiska językowego. Słusznie pisał Gaertner w swojej Dydaktyce nauki o języku polskim: „Celem nauki o języku jest wywołanie zainteresowania samymi zjawiskami językowymi, nadużywanie zaś różnorodnych sposobów urozmaicenia lekcji odbiera nauczycielowi możność orientowania się, czy uczniowie interesowali się dostatecznie samym przedmiotem, czy tylko owymi środkami urozmaicającymi” .