Poprawne wyrażanie się w piśmie doskonali się w szkole przy każdej okazji

Nauczanie więc ortografii przebiega jakby w dwóch nurtach, jeden możemy nazwać tokiem okolicznościowym, drugi systematycznym. Uczniowie uczą się bowiem poprawnie pisać w związku z nauką wszystkich przedmiotów przy zapisywaniu notatek w zeszycie i wykonywaniu jakichkolwiek prac pisemnych. Nauka systematyczna poprawnego pisania odbywa się na specjalnych lekcjach, dzięki specjalnym ćwiczeniom wdrażającym, opartym na odpowiednio dobranym materiale językowym. Systematyczne ćwiczenia ortograficzne wymagają właściwej techniki pracy, do której należy wdrażać młodzież od pierwszych lat nauczania. Uczniowie stopniowo nabywają pewnych stałych nawyków, które należy ciągle rozwijać i utrwalać. Najważniejsze z nich można by ująć w następujące zasady: Zawsze najpierw zastanów się, przygotuj się do pisania, potem pisz. Po napisaniu sprawdź każdą pracę. Nigdy nie pisz, gdy nie jesteś czegoś pewny, lecz poradź się wówczas słownika.