ROLA NAUCZYCIELA I UCZNIA NA LEKCJACH GRAMATYKI

Nauczyciel uczący gramatyki języka polskiego winien pogłębiać przede wszystkim własną znajomość tego przedmiotu. Ona to zapewni mu dobre samopoczucie na lekcji, swobodę w posługiwaniu się przykładami i przy zastosowaniu odpowiedniej metody dobre wyniki w nauczaniu gramatyki. Dla nauczyciela niezbędne jest również umiłowanie swego przedmiotu nauczania. Postawa ta bowiem udziela się uczniom. Odwrotnie zaś oschłość i obojętność w stosunku do nauki gramatyki, zaobserwowana przez uczniów u nauczyciela, zniechęca ich i nie pobudza aktywności w czasie lekcji oraz zamiłowania do przedmiotu. Żywy stosunek do przedmiotu przejawia się w umiejętności wiązania wiadomości gramatycznych z życiem, z jego potrzebami, ze zdolnością obserwowania zjawisk językowych. Operowanie dużą liczbą przykładów, wziętych zarówno z tekstów wielkich pisarzy, jak i z potocznego języka, imponuje uczniom i budzi szacunek, dla nauczyciela. Obok wiedzy rzeczowej i umiłowania przedmiotu ważnym warunkiem dobrej postawy nauczyciela na lekcji gramatyki jest oczywiście dostateczna znajomość odpowiedniej metody postępowania dydaktycznego. Umiejętność wyzwalania aktywności ucznia i budzenia zainteresowania sprawami języka to podstawowe warunki tej metody.