Sformułowanie wniosku wymaga niekiedy dużo czasu

W zasadzie powinien on być wynikiem samodzielnej pracy uczniów, ale gdy napotkają tu na trudności, zwłaszcza stylistyczne, nauczyciel może bez skrupułu uciec się do sformułowania znajdującego się w podręczniku. Natomiast nie należy zapisywać wniosku w zeszytach przedmiotowych, od tego bowiem mają uczniowie podręcznik. Zapisy lekcyjne są często bardzo obszerne, przekształcają zeszyt w podręcznik, a co najgorsze, uczniowie często zapisują błędnie i równie błędnie zapamiętują. Lepiej wykorzystać więc ten czas na przeprowadzenie jak największej liczby ćwiczeń utrwalających nowo zdobyte wiadomości. Podczas gdy drugą część lekcji powinien cechować tok powolny i spokojny, bez zbyt częstej ingerencji nauczyciela, to część trzecia, utrwalająca, ma być żywa. Tu należy wciągać jak najwięcej uczniów do pracy, aby stwierdzić, czy operując przykładami potrafią swobodnie i szybko wyróżnić nowo poznane zjawisko. W ćwiczeniach sprawdzających należy zawsze ukazywać omówione wyrazy i ich odmianę na tle zdania. Tu będzie te miejsce na udzielanie pewnych porad poprawnościowych.