Świerk pospolity pusch

Uczeń musi wykazać inwencję w zakresie skonstruowania opowiadania, zawierającego podane zjawiska językowe, co wymaga znajomości zarówno budowy opowiadania, jak i wiadomości gramatycznych o budowie zdań współrzędnych. Dedukcją posługujemy się również, gdy trzeba podać uczniom takie wiadomości, których nie da się uzyskać od uczniów drogą indukcji, lub gdy żądamy potwierdzenia przykładami znanej lub podanej świeżo reguły gramatycznej. Wiele bowiem zagadnień gramatycznych zaliczyć można do kategorii twierdzeń umownych. Do takich należą np. umowne reguły ortograficzne dotyczące pisania łącznego czy rozdzielnego, kryteria podziału rzeczowników, podział liczebników itp. W tym wypadku podajemy sformułowania według podręcznika lub piszemy na tablicy w kolumnach przykłady liczebników głównych, porządkowych, zbiorowych i objaśniamy zasady tego podziału.