Sygnał dźwiękowy

Rondeau Trumpet voluntary, IV część Suity D-dur, zwanej The Prince of Denmark’s March (Marszem księcia Danii), stało się znane na całym świecie jako sygnał dźwiękowy programU Home Service Radia BBC w Londynie. Aranżacji służącej temu celowi dokonał wybitny dyrygent angielski sir Henry Wood. Przy tej okazji odgrzebany został z niepamięci sam kompozytor utworu. Przez całe stulecia muzykę tę przypisywano wielkiemu kompozytorowi angielskiemu Henry Purcellowi (1659—1695), zwanemu „Szekspirem muzyki brytyjskiej”, pomimo iż pod nazwiskiem Clarke’a ukazała się ona drukiem w wydawnictwie Younga w Londynie już w 1700 roku jako trzecia pozycja sześciu utworów A Choice Collection of Ayres for the Harpsihord or Spinett (Wyboru arii na klawesyn lub szpinet). Badaczy zmylił zapewne fakt, że Purcell wykorzystał niegdyś tę kompozycję jako In- terludium na trąbkę i organy między III a IV aktem swojej opery Król Arthur (1691), ale tego rodzaju zapożyczenia były w owej epoce na porządku dziennym, wystarczy przypomnieć Bachowskie opracowania koncertów instrumentalnych Vivaldiego, Marcella, Albinoniego i innych. – Obecnie autorstwo Clarke’a jest już faktem bezspornym, do dyspozycji pozostaje bowiem co najmniej pięć różnych źródeł, zawierających ten utwór jego nazwiskiem sygnowany, m. in. cztery rękopisy British Museum w Londynie.