72 godziny cda

Nauczanie gramatyki języka ojczystego w pełnym tego słowa znaczeniu rozpoczęło się w szkole polskiej w XVIII wieku. Zasadniczą rolę odegrała w tej dziedzinie Gramatyka dla szkól narodowych Onufrego Kopczyńskiego, której pierwsze dwa tomiki wydane zostały w 1778 r. z aprobatą Komisji Edukacji Narodowej z dnia 2 października tegoż roku. W latach 1780—1850 osiągnęła ona ok. 70 wydań. Wychowały się na niej dwa polskie pokolenia, działające intelektualnie we wspomnianym wyżej okresie. Gramatyka Kopczyńskiego miała charakter normatywny. Pod…

Read More