Celosia caracas pielęgnacja

Gramatykę nadal pojmowano jako naukę normatywną zawierającą szereg prawideł, definicji, wzorów i wskazówek. Taki ton panuje jeszcze w używanej powszechnie w drugiej połowie XIX w. gramatyce Szkolnej Małeckiego. Jest ona ostatecznym ukoronowaniem normatywnego kierunku w gramatyce języka ojczystego. Autor jej bowiem tak określa cel nauczania gramatyki: „Za nieodzowny warunek i zarazem najpewniejszy sposób nauczenia się językiem jakim mówić i pisać poprawnie, uważać należy obeznanie się z zasadami, jakimi się ten język we wszystkich potrzebach i…

Read More