Sztućce zauner

W artykule pt. Cele nauczania gramatyki języka ojczystego oraz w Dydaktyce nauki o języku zwrócił on uwagę, że występujące w mowie potocznej usterki gramatyczne dotyczą tylko nielicznych i łatwo uchwytnych szczegółów systemu głosowego, deklinacji i koniugacji oraz składni rządu i zgody, wątpliwości odnoszą się natomiast przede wszystkim do słownictwa i frazeologii. Stąd wniosek, że należy uwzględniać w nauczaniu gramatyki tylko tyle wskazówek normatywnych, ile ich naprawdę potrzeba, poza tym zaś traktować naukę o języku w…

Read More