Ficus ginseng podlewanie

Nauczanie języka polskiego w kl. V, VI i 1 gim na stopniu wstępnej systematyki przypada na okres kształtowania się myślenia słowno-pojęciowego u dzieci. Wprawdzie myślenie obrazowo-konkretne odgrywa w tym wieku dużą rolę, ale również myślenie abstrakcyjne, u jednych dzieci wcześniej, u drugich później, zaczyna torować sobie drogę. Nauka gramatyki ma na celu kształcenie tego procesu myślenia. Uczy ona wyobrażania sobie cech pewnych przedmiotów w oderwaniu od nich, czyli myślenia abstrakcyjnego. Obserwacja zjawisk językowych prowadzi do…

Read More