Goja krzew uprawa

Zadaniem szkoły podstawowej jest przede wszystkim budzenie miłości do języka ojczystego, który łączy jednostkę z narodem. Wzbudzenie miłości i poszanowania dla języka ojczystego, zdolności odczuwania jego piękna, troska o staranność i czystość wypowiedzi oto cele wychowawcze naszej pracy nad językiem ucznia. Musimy obudzić wewnętrzne przeświadczenie, że przez poprawny język każdy obywatel wzbogaca kulturę narodową, że troska o poprawność językową to jego obowiązek obywatelski. Na przykładach zaczerpniętych z historii możemy wykazać, że w epokach postępu naszej…

Read More