Hobbit 3 cda

Ile jest w życiu ludzi urazów psychicznych na temat nieudolnych wystąpień publicznych wynikających z braku umiejętności językowych. Nie tyle brak treści, ile brak sprawności językowej jest często przyczyną na przykład niezabierania głosu w dyskusjach. Sprawność językowa przyczynia się do wyrobienia ogólnej kultury człowieka i zwiększa osobiste powodzenie jednostki i jej wpływ na ogół. Mowa dobrze opracowana pod względem gramatyczno-logicznym, estetycznym i retorycznym staje się doskonałym narzędziem działania społecznego i politycznego. Nauka o języku kształci jednak nie tylko…

Read More