Lawenda wąskolistna rozstawa

Nauka gramatyki badając je powinna posługiwać się tokiem indukcyjnym. Znaczy to, że zjawiska należy obserwować, opisywać, zestawiać i drogą umiejętnego wnioskowania dochodzić do uogólnień, do poznania prawideł gramatycznych. Tok indukcyjnego myślenia w nauczaniu gramatyki ma cel poznawczy. Na początku pracy lekcyjnej wysuwamy zagadnienie. Poszukiwanie jego rozwiązania staje się wyznacznikiem opracowania nowego materiału lekcyjnego. Z analizy tego materiału wyprowadzają uczniowie wnioski i ujmują je w sfądach. W ten sposób następuje rozwiązanie postawionego zagadnienia. Myślenie indukcyjne, stosowane na…

Read More