Lustra cda

Postawienie zagadnienia. Gromadzenie faktów i zjawisk oraz ich opis. Obserwacja i analiza tych faktów i zjawisk. Rozwiązanie zagadnienia i wnioski. Sprawdzenie zgodności teorii z praktyką poprzez ćwiczenia lub doświadczenia. Odbicie tej drogi myślowej w metodyce lekcji gramatyki przedstawiałoby się w ten sposób: Zainteresowanie zjawiskiem językowym i postawienie zagadnienia gramatycznego. Gromadzenie materiału językowego. Obserwacja i analiza zjawisk językowych. Wyprowadzenie uogólnienia i sformułowanie wniosku w formie definicji, ustalenia cech zjawiska, jego opis i charakterystyka. Utrwalenie wiadomości, przytoczenie przykładów z…

Read More