Mszyca porzeczkowo czyściecowa

Zenon Klemensiewicz w swej Dydaktyce nauki o języku ojczystym. Lekcja gramatyki, prowadzona indukcyjnie, daje młodzieży okazję do próby własnych sił, zachęca do samodzielnego wysiłku myślowego. Nauczyciel musi zdawać sobie sprawę z wartości tej metody i jej istoty, postawę jego musi cechować opanowanie, brak pośpiechu, bo stąd płyną zasadnicze błędy. Nauczyciel, który nie kończy rozpoczętej analizy, nie przeznacza odpowiedniej ilości czasu na wysiłek myślowy, na zastanowienie się uczniów, lecz zniechęcony brakami myślowymi młodzieży, sam formułuje nasuwający…

Read More