Mszyce na porzeczkach

Nauczyciel kieruje ich pracą, ale nie wolno mu ich w tej pracy wyręczać. Najważniejszą częścią lekcji jest okres, w którym uczniowie pracują nad tym, by nasuwające się uogólnienie czy prawidło wyprowadzić z danego materiału. Brak opanowania ze strony nauczyciela, niecierpliwość, obawa, czy w przewidzianym czasie zdąży wyczerpać materiał bardzo często przekreśla wartość kształcącą lekcji. Tok indukcyjny musi być konsekwentnie i rozumnie przez cały czas lekcji przestrzegany. Chcąc na przykład zastosować indukcję na lekcji fonetyki, musimy przede…

Read More