Parch gruszy zwalczanie

Poznanie ogólnej zasady dotyczącej stanu lub rozwoju danych zjawisk czy faktów. Gromadzenie poszczególnych faktów i zjawisk. Zestawienie poszczególnych przykładów z ogólną zasadą. Wyciągnięcie wniosków. Poparcie ogólnej zasady, przy czym poznaniu ogólnej zasady towarzyszy często wyjaśnienie faktów odchylających się od owej normy. Odbicie tej drogi myślowej w metodyce lekcji gramatyki przedstawiałoby się następująco: Zainteresowanie ogólną zasadą rozwoju języka lub klasyfikacją zjawisk. Gromadzenie materiału językowego potwierdzającego .ową zasadę. Zestawienie przykładów dla potwierdzenia ogólnej normy gramatycznej. Głębsze, dokładniejsze poznanie zarówno poszczególnych…

Read More