Wełnowce na storczykach

Dobra budowa lekcji gramatyki jest ważnym czynnikiem powodzenia w nauczaniu, języka ojczystego. Lekcja gramatyki składa się zasadniczo z trzech podstawowych czyścił. W pierwszej części wysuwamy zagadnienie, określamy dokładnie jego treść i rozbudzamy zainteresowanie młodzieży. Jest to wprowadzenie do tematu lekcji, powinno ono być zwarte i krótkie. W drugiej części szukamy odpowiedzi na wysunięte zagadnienie. W toku tej części lekcji zwracamy szczególną uwagę na przebieg procesu myślenia uczniów. Podstawą wyjściową jest materiał przykładowy, zbieramy więc odpowiednie fakty językowe,…

Read More