Żabieniec babka wodna

Zainteresowanie tak potrzebne już w pierwszej części lekcji możemy wzbudzić ciekawym przykładem wziętym z życia, opowiadaniem, zagadką, obrazem, jak również zręcznie sformułowanym i postawionym pytaniem, na które nasza wspólna praca z uczniami na lekcji ma dać odpowiedź. Ożywienie możemy osiągnąć również przez związanie zagadnienia z codzienną praktyką językową uczniów. Lekcje języka polskiego drogą ich przekonać o. brakach poprawności i sprawności językowej. Wówczas odwołanie się do konieczności zdobycia wiadomości gramatycznych jako jednego ze sposobów usunięcia braków…

Read More