Żagwin ogrodowy wysiew

On to podaje przygotowany przez siebie tekst, powinien go więc dobrze przemyśleć, zdawać sobie sprawę, które części tego tekstu będą mu najbardziej potrzebne i do których musi się odwołać. Gdy nauczyciel czyni to dopiero w klasie, lekcja zazwyczaj nie udaje się. Materiałem językowym, na którym oprzemy lekcję, mogą być również wypowiedzi uczniów związane z ich przeżyciami lub dobrane przez nich np. wyjątki z tekstów literackich. Materiał tak zebrany ma duże wartości, bo jest żywy i bezpośredni….

Read More