Tańce słowiańskie

W 1875 roku Johannes Brahms został zaproszony do udziału w komisji stypendialnej rządu austriackiego, której zadaniem było popieranie obiecujących młodych talentów. Podania napływały ze wszystkich krajów wchodzących w skład monarchii austro- -węgierskiej. Także trzydziestoczteroletni Antonin Dworzak, mało jeszcze wtedy znany, zwrócił się z prośbą o stypendium i — dzięki poparciu Brahmsa otrzymał je. Starszy i bardzo ustosunkowany Brahms udzielił młodemu kompozytorowi swojej protekcji. Postanowił on bowiem polecić Dworzaka swemu berlińskiemu wydawcy Fritzowi Simrocko- wi. W 1877 roku napisał do niego: „Ostatnio dużo radości Sprawiły mi utwory Dworzaka z Pragi. Poradziłem mu, aby posłał Panu swoje Duety morawskie. Gdy je Pan sobie przegra, spodobają się Panu tak, jak i mnie. Dworzak pisze wszystkie rodzaje muzyki: opery, symfonie, kwartety, utwory fortepianowe. To człowiek na pewno bardzo utalentowany. Ponadto jest ubogi. Proszę, niech Pan to weźmie pod uwagę…”l.Wytrawny wydawca wziął to pod uwagę, nawet zbyt dosłownie. Wydrukował duety, po czym zamówił u Dworzaka cykl Tańców słowiańskich, które miały być odpowiednikiem cieszącego się rewelacyjnym powodzeniem cyklu Tańców węgierskich Brahmsa. Wkrótce Dworzak wywiązał się z umowy i przesłał pierwszą serię 8 Tańców.