Taniec z szablami

Chaczaturian ukończył Konserwatorium Moskiewskie w 1934 roku, przedstawiając jako pracę dyplomową I Symfonią, utwór napisany dla uczczenia XV rocznicy wyzwolenia Armenii. Symfonia ta, wykonana 23 kwietnia 1934 roku w wielkiej sali konserwatorium pod batutą Ewgienija Szenkara, przyniosła Aramowi dyplom z odznaczeniem oraz miejsce na honorowej tablicy marmurowej, na której zwyczaj kazał umieszczać nazwiska najwybitniejszych absolwentów uczelni. Dwa lata później, w tej samej sali znakomity pianista Lew Oborin wykonał po raz pierwszy Koncert fortepianowy Chaczaturiana. W tym samym roku dzieło ukazało się drukiem. Gdy wykonano koncert w Bostonie, Sergiusz Kusewicki (1874—1951) przysłał do Moskwy telegram z gratulacjami dla kompozytora. Pozycja Chaczaturiana szybko umacniała się. W trzy lata po opuszczeniu konserwatorium został wybrany przewodniczącym Koła Moskiewskiego Związku Kompozytorów Radzieckich, a w 1939 roku — przewodniczącym Zarządu Głównego. Ta kariera nie była przypadkowa. Związek Kompozytorów Radzieckich, utworzony w 1932 roku, od początku odnosił się krytycznie do tych poczynań awangardowych, które podejmowane były w kręgach Towarzystwa Muzyki Współczesnej i dla radykalnych artystycznie organizacji młodych muzyków: Pro- kollu i HAPM-u.