Trumpet voluntary

Jeremiah Clarke, zapomniany kompozytor angielskiego baroku, dopiero od lat dwudziestu kilku stał się przedmiotem zainteresowania badaczy tej epoki. Wywodził się prawdopodobnie z szeroko rozgałęzio- ‘ nej rodziny muzyków o tym samym nazwisku, związanej w XVII i XVIII stuleciu z St. George’s Chapel w Windsorze. W latach 1683—1692 działał w tej świątyni jako chórzysta i — później — asystent organisty. W latach 1692—1695 był już samodzielnym organistą w college’u Opactwa Westminsterskiego, a od 1695 roku — organistą katedry św. Pawła w Londynie. Karierą jego ukoronowało stanowisko organisty kapeli królewskiej, które piastował od 15 maja 1704 roku aż do przedwczesnej śmierci. Pod koniec swego, ledwie około 30 lat trwającego życia, Clarke popadł w rozstrój psychiczny. Zmarł śmiercią samobójczą 1 grudnia 1707 roku w Londynie dwa dni później pochowany został w tzw. nowej krypcie katedry św. Pawła.