Wełnowce na storczykach

Dobra budowa lekcji gramatyki jest ważnym czynnikiem powodzenia w nauczaniu, języka ojczystego. Lekcja gramatyki składa się zasadniczo z trzech podstawowych czyścił. W pierwszej części wysuwamy zagadnienie, określamy dokładnie jego treść i rozbudzamy zainteresowanie młodzieży. Jest to wprowadzenie do tematu lekcji, powinno ono być zwarte i krótkie. W drugiej części szukamy odpowiedzi na wysunięte zagadnienie. W toku tej części lekcji zwracamy szczególną uwagę na przebieg procesu myślenia uczniów. Podstawą wyjściową jest materiał przykładowy, zbieramy więc odpowiednie fakty językowe, następnie analizujemy je, wyszukując cechy charakterystyczne, wewnętrzne związki, podobieństwa itp. Po wykryciu zasadniczych cech danego tworu czy zjawiska językowego i umiejscowieniu go w systemie gramatycznym staramy się sformułować zdobyte przez uczniów wiadomości i ustalić ich ostateczną redakcję.