Wiatr historii

Była to postać wielce malownicza, porwana na jakimś zakręcie życia przez niszczący powiew wiatru historii. Urodził się około 1550 roku we wsi Gostyniec. Wypadło mu działać w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej, za panowania Henryka Wa- lezego i Stefana Batorego. Wolna elekcja, którą właśnie w Polsce wprowadzono, spowodowała pewne osłabienie władzy królewskiej, wzrosła natomiast siła rodów magnackich, nie zawsze gotowych podporządkować się monarsze. Przykładem rodzina Zborowskich. Ojciec Marcin (1495—1565) wypłynął jako przywódca szlachty podczas wojny kokoszej w 1537 roku, potem, od 1550, był wojewodą kaliskim. W tej właśnie roli okrył się wątpliwą sławą, zabijając 3 lutego 1554 roku księcia Dymitra Sanguszkę, który poślubiwszy wbrew woli matki Halszkę z Ostroga, zamierzał wraz ze swą małżonką schronić się w Czechach. Niegodny ten czyn nie przeszkodził imć Marcinowi awansować w 1557 roku na wojewodę poznańskiego, a potem — w 1562 — na kasztelana krakowskiego i senatora królestwa!